ตัวอย่างความสำเร็จ
ข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ

ข้าวหอมมะลิจังหวัดอำนาจเจริญ  อร่อย  มีประโยชน์  ผ่านมาตรฐานการส่งออก  

จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งอยู่บนเส้นรุ้งที่ 16 01N  เส้นแวงที่ 104 36E  เป็นที่ตั้งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เรียกว่า “ตะวันอ้อมข้าว” จึงทำข้าวที่ปลูกได้รับแสงแดด 3 ด้าน

ทำให้ผลผลิตข้าวที่ได้มีคุณภาพดี หอม อร่อย อีกทั้งยังปลอดภัยเพราะเป็นข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 100 %

สังเกตตราสัญลักษณ์รับรอง “ข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ”  เพื่อมั่นใจได้ว่า  ได้ข้าวดีมีคุณภาพ  กลับไปบริโภคแน่นอน

 

#ข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ #ข้าวอินทรีย์ปลอดสารเคมี

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ
โทร. 045-523 051, 045-523 052

คุณวินิจ : Tel.093-554-1366

ตำบลหนองยอ : Tel.06-4946-2018

ร้านครัวต้นกระโดน : Tel.094 290 8194

ร้านรสนิยม : Tel.085 028 7272

แสดงความคิดเห็น