ตัวอย่างความสำเร็จ
ข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานี

ข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งดีและมีประโยชน์ มาตราฐานส่งออก 

สังเกตตราสัญลักษณ์รับรอง “ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี” เพื่อมั่นใจได้ว่า ได้ข้าวที่ดีมีคุณภาพกลับไปบริโภคแน่นอน

ข้าวหอมมะลิเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตประมาณ 1.4 ล้านตัน/ปี   มีเกษตรกรกว่า 2 แสนราย เคล็ดลับการปลูกข้าวของชาวนาอุบลราชธานีถ่ายทอดกันมายาวนานจากบรรพบุรุษตั้งแต่กระบวนการคัดเลือก และการปรับเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว

การปักดำ การเก็บเกี่ยว  การสีข้าว  จนมาถึงการบรรจุหีบห่อ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพ และกลิ่นหอมอันนุ่มนวล  ตลอดทั้งรสชาติที่อร่อยในทุกเมล็ด

#ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี #ข้าวอินทรีย์ปลอดสารเคมี

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 0-4525-4855

โรงสีข้าวอุบลแสง โทร.087-444-4544

ร้านวิวมูล : โทร.094-538-3939

แสดงความคิดเห็น