คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย
SMAEs คืออะไร

SMAEs ย่อมาจาก Small and Medium Agricultural Enterprise
เกิดขึ้นจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ที่เราคุ้นเคยกันดี ร่วมกับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ทำโครงการ สินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย

กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้านและสถาบันการเงินชุมชนที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือกิจการที่มีวัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชนและการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือชุมชนในกระบวนการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด และการบริการ

จะกู้เงินจาก ธ.ก.ส. ต้องทำอย่าไรบ้าง? ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิก ธ.ก.ส. จะกูได้ไหม?
  1. ถ้าต้องการกู้ยืมเงินต้องเป็นสมาชิกก่อนและจะเป็นสมาชิกก็ต้องมีกลุ่มเกษตรสังกัดอยู่
  2. การสมัครสมาชิกทำได้ตลอดเวลาครับตราบใดเท่าที่สมาชิกกลุ่มเกษตรในที่นั้นๆ ว่าง ส่วนระยะเวลานั้นก็นับจากวันที่สมัครไป 6 เดือนหรือ 1 ปี
  3. หากไม่เป็นสมาชิกก็ต้องอาศัยญาติหรือพ่อ แม่ พี่ น้อง ที่เป็นสมาชิก ธ.ก.ส. กู้ให้หากจะกู้เองก็ต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น
  4. ในการประเมินหลักทรัพย์ ถ้าเป็นโฉนดที่ดินได้ประมาณ 80% แต่ถ้าเป็น สปก หรือ นส3 นั้นก็ 50% จากราคาประเมิน ส่วน ภบท กู้ไม่ได้

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ ธ.ก.ส.ใกล้บ้านทุกสาขา
หรือติดต่อ call center 02 555 0555 เพื่อรับข้อมูลได้เลยค่ะ

ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการอนุมัติสินเชื่อ ทำไมรอนานจัง

โดยปกติจะประมาณ 1 เดือน เพราะสาขา ธ.ก.ส. ต้องรายงานเข้าไปที่ศูนย์ใหญ่

วิธีที่ดีที่สุดคือโทรไปคุยกับเจ้าหน้าที่ของ ธ.ก.ส. ที่ดูแลกลุ่มเกษตรในตำบลนั้น
เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. จะแบ่งงานกันตามตำบลหรือหมู่บ้านชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน คือคุยกับคนไหนก็คนนั้นรับผิดชอบตลอด หาเจ้าหน้าที่ไม่ยาก แค่บอกชื่อ ตำบล หมู่บ้าน แค่นี้ก็หาเจอแล้ว ส่วนที่เหลือก็รายละเอียดเชิงลึกที่ต้องคุยกับเจ้าหน้าที่ เช่น ชื่อโฉนด ชื่อคนขอกู้ เป็นต้น