บริการสุดพิเศษจาก ธ.ก.ส. เพื่อชาวเกษตรกรรุ่นใหม่
สมัครรับข่าวสาร SMAEs ทางอีเมล
รับข่าวสารอัปเดต และเกร็ดความรู้สำหรับ SMAEs ไทย พร้อมข้อมูลผลิตภัณฑ์
และบริการจาก ธ.ก.ส.​ ทางอีเมลของท่าน